Ereleden

Jo de Jong
Als jongen van 9 jaar werd Jo de Jong in 1931 lid van Sint Cecilia. Dat was het begin van een leven vol muziek. Jo leidde leerlingen op voor muziekexamens, gaf muzieklessen op meerdere scholen, richtte zangkoren op, speelde zelf viool en piano, was kerkorganist, schreef liedjes, componeerde missen en vervaardigde prachtige muziekinstrumenten. Van 1950 tot 1991 was hij dirigent van harmonie Sint Cecilia, van 1951 tot 1958 ook nog van de Boxmeerse Harmonie. Met grote inzet en enthousiasme bracht hij de harmonie in de ere-afdeling.
In oktober 2011 vierde hij zijn 80-jarig lidmaatschap van Sint Cecilia. Op 25 februari 2016 is Jo helaas heengegaan.
 

Theo Kroot
Theo Kroot was voorzitter van Sint Cecilia van 1979 tot 2001. Alhoewel zeer muzikaal, bemoeide hij zich vooral met de organisatorische kant van de vereniging; hij bracht de financiën op orde en ging daarbij met veel kennis van zaken te werk. Voortvarend regelde hij de contributie van de leden, richtte een vaste vriendenclub van donateurs op en legde een stevige basis voor de oud papieractie. De aankoop van nieuwe instrumenten en reparaties van gebruikte was bij hem in goede handen, zodat de vereniging een gezonde financiële basis kreeg.
Als voorzitter was hij ook uitstekend op de hoogte van het wel en wee van alle musicerende leden.
 

Theo Willems
Theo Willems kwam in 1976  als vaandeldrager bij Sint Cecilia, was steeds present als de harmonie betrokken was bij serenades en uitvoeringen. Theo was drie periodes bestuurslid. Hij regelde bij Sint Cecilia alles wat niet rechtstreeks met muziek te maken had. De oud papieractie, waar hij vele uren aan besteedde, was bij hem in heel vertrouwde handen. Heel actief was hij in het toenmalige clublokaal van de harmonie, het Bondsgebouw aan de Brink. Hij zette zich in voor allerlei financiële acties en was bijzonder actief en hulpvaardig bij het organiseren van het jaarlijkse Ceciliafeest en bij jubileumvieringen.
 

Sjaak van Kempen
Kwam als lid van het feestcomité b.g.v. het 50-jarig bestaan van Sint Cecilia in 1969 onder de indruk van het hele harmoniegebeuren en werd in 1971 secretaris van de vereniging. Dit secretariaat heeft hij tot 1998 met veel enthousiasme vervuld. Via brieven, die hij zelf bezorgde, bleven alle leden steeds op de hoogte. Daarnaast heeft hij het complete archief van de harmonie opgezet vanaf het eerste begin. Bij feesten van de vereniging presenteerde hij vaak de verschillende optredens en schreef zelf heel veel teksten. Hoogtepunt was voor hem de presentatie van “Ouverture Oelbroeck” onder leiding van Maurice Hahn b.g.v. de ingebruikname van dorpshuis Oelbroeck in 2000.
 

Tinie Kersten
Voordat Tinie in Sint Tunnis kwam wonen, was hij al jaren lid geweest van de Boxmeerse harmonie. Als lid van Sint Cecilia was hij een uitstekend muzikant; hij speelde saxofoon, later was hij bij het slagwerk. Daarnaast stond hij altijd klaar  om een helpende hand uit te steken waar dat nodig was. Omdat hij een gezelligheidsmens was met vaak veel humor was hij ook iemand die voor een vrolijke sfeer in de club zorgde. Onovertroffen was hij als lid van de Hofkapel van Carnavalsvereniging D'n Uutlaot. Toen hij na jaren om gezondheidsredenen niet meer kon spelen, stelde hij zich beschikbaar voor allerlei karweitjes die binnen de vereniging moesten worden opgeknapt.

 • Blaasorkesten

  Blaasorkesten

  Sint Cecilia is maar liefst twee blaasorkesten rijk: het Opleidingsorkest en het Blaasorkest.

 • Slagwerkorkesten

  Slagwerkorkesten

  Onder leiding van instructeur René van Lokven timmert het Slagwerkorkest flink aan de weg.

 • Opleidingen

  Opleidingen

  Sint Cecilia investeert ruimschoots in Opleidingen, oftewel de toekomst van de vereniging.

  Vrienden van Sint Cecilia

  De Vrienden van Sint Cecilia zorgen samen met sponsoren voor een stabiele financiële basis onder de vereniging.